HİZMET SÖZLEŞMESİ

PAKET TUR-KONAKLAMA-ULAŞIM HİZMET VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ (KIBRIS YURT İÇİ VE TÜM YURT DIŞI TURLARI VE DİĞER HİZMETLER)
 
Taraflar:
 
İş bu sözleşme bir tarafta Tanzimat Sokak, 230, Suriçi – LEFKOŞA adresinde bulunan ve 0533 883 44 44 ile 0533 826 68 30 no’lu irtibat numarası ve info@cypfelix.comırtıbat mail adresine sahip CYP FELİX (Sea Coast Travel VKN. 016334) (Sözleşmede CYP FELİX olarak anılacaktır)
 
İle -
Diğer tarafta …………………………. adresinde ikamet eden ……………….., (Sözleşmede Tüketici olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.
 
 
 
Sözleşmenin Konusu:
 
İşbu sözleşme, Tüketicinin, www.cypfelix.comvasitasi ile aşağıda açıklanan koşullar çerçevesinde almış olduğu hizmete ilişkin, hizmet, ödeme şartları ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesini içerir.
 
 
 
Konaklama …….. tarihi ile …… tarihleri arasında (….. gün ….. gece) olacaktır. Konaklayacak kişilerin isimleri; ……………………………………………..’dir.
 
Tüketici, ………………………………… isimli turda, …………….. tipinde, ……………………….. yeme içme konseptinde konaklama yapacaktır. Sözleşme bedeli KDV dâhil ………………..’dir. Ödeme Şekli …………………. ‘dir.
 
 
 
İşbu sözleşme, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan www.cypfelix.comsitesinde bulunan Tur Hakkında kısmında verilen bilgiler, Voucher, Tür Programı ve Tahsilat Makbuzunda belirtilen hizmetleri kapsar.
 
 
 
Sözleşme Şartları ve Koşulları:
 
    Tüketici, işbu sözleşmenin kurulmasından önce, www.cypfelix.comtarafindan on bilgilendirme amacıyla www.cypfelix.comsitesinde yer alan Turlar Hakkında kısmındaki tüm bilgileri incelediğini, tura, konaklama tesisine, vergiler dâhil toplam tur fiyatına, ön ödeme tutarına ve kalan bedelin ödeneceği tarih bilgilerine, paket turu oluşturan hizmetler kapsamında;
yolculuğun başlangıç/bitiş tarihi ve yerinin,
kullanılan/kullanılacak ulaşım araçlarının turu ile yolculuğun sınıfının,
hareket ve dönüş tarihleri, saatlerinin ve yerlerinin,
konaklama tarihleri ve turu, yeri, nitelikleri, sınıfı ve bu sınıflandırmanın kendi ülkesinde uygulanandan farklı olması halinde bu farklılığa ilişkin uyarıların,
yemek planının,
yolculukta izlenecek güzergâhin,
paket turun özelliklerine uygun olarak pasaport, vize, yaş ve sağlık şartlarına ilişkin bilgilerin,
şartların tahakkukuna bağlı olarak Tüketiciye paket turun iptalinin bildirileceği son tarihin,
zorunlu seyahat sigortası ile varsa diğer sigortalara ilişkin bilgilerin,
ön bilgilendirmede yer alan şair detaylara ilişkin bilgilerin/gerekli bilgilendirmelerin;
Anlaşılır olduğunu ve tur hakkındaki bilgilendirme ve programın bir nüshasının da işbu sözleşme ekinde yer aldığını, işbu sözleşme hükümlerinin kendisine ayrı ayrı izah edildiğini, bildirildiğini, kabul yönünde açıkladığı idaresi doğrultusunda sözleşmenin tanzim ve imza edildiğini beyan eder.
 
 
 
    On bilgilendirmede belirtilen turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Tüm paket turlarda ekstra tur ücretlerine ve içeriklerini gidilen şehir ve ülkelerdeki yerel acenteler belirlemekte ve önermektedir. Ekstra turlar ancak yeterli katılımın sağlanması halinde yapılabilecek olup, yapılmaması nedeni ile www.cypfelix.com’danhiçbir tazminat ve/veya iade talep edilemez.
 
 
    Tüketici; rehber, tesis, ulaşım aracı, aracı acente ve www.cypfelix.comyetkilileri ile sigorta şirketinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını; üçüncü kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını, aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder. Tüketiciden kaynaklanan durumlar ile üçüncü kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan hallerden www.cypfelix.comsorumlu değildir.
 
 
    18 yaşından küçük çocuklar annesi ile seyahat ediyorsa babasından, babası ile seyahat ediyorsa annesinden, üçüncü bir kişi ile seyahat ediyorsa hem annesinden, hem babasından muvafakatname almak zorundadır.
 
 
    Kıbrıs'a sadece fotoğraflı resmi kimlik ile uçuş yapılabilir. (Ehliyet, evlilik cüzdanı vb. geçerli değildir.)
 
 
    Hizmetin paket tur olması halinde; paket turun eksik ya da hiç verilmemesi halleri zorunlu seyahat sigortası ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır. Tüketici, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere, paket tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde, çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ve tedavi masraflarını sigortalatabilir.
 
 
    İndirimli Ürün/Özel Ürün veya Kampanyalı Ürün satın alan tüketici, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon anında ödemekle yükümlüdür. Ödemenin tamamı yapılmadan rezervasyon kesinleşmez ve yurtdışı turlarda da vize işlemlerine başlanılmaz.
 
 
    Kampanya/Özel Ürün dışı hizmet alımlarında kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %50’si, bakiyesinin ise tur/konaklama/hizmetin başlamasından en geç 15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Rezervasyon ile hizmetin başlangıç tarihi arasında 15 günden daha az süre bulunması halinde bedelin tamamı tahsil edilir. Anılan süre içinde belirtilen ödemelerin yapılmaması halinde, sözleşme, Tüketici tarafından tek taraflı olarak feshedilmiş sayılır, böyle bir durumda, www.cypfelix.comTüketici tarafından yapılmış olan peşin ödemeyi irad kaydederek, Tüketiciye fatura düzenler.
 
 
    Tüketici işbu sözleşmeyi imzalayarak kredi kartından, www.cypfelix.com   tarafından tur /hizmet bedeline ilişkin olarak yapılan herhangi bir çekime itiraz etmeyeceğini, slip itirazı ve chargeback talebinde bulunmayacağını kabul etmiştir.
 
 
Satışı gerçekleşmiş ve tüm ödemesi yapılmış hizmetlerde, sözleşme bedelinde fiyat artışı olması halinde, ilave olarak aradaki fark tüketiciden talep edilmeyeceği gibi, tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerin de tüketiciye iadesi söz konusu değildir. Ancak, Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda, döviz kurunda meydana gelen olağandışı artış olması, liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde değişiklikler meydana gelmesi, yakıt giderleri dâhil olmak üzere ulaştırma masraflarında olağanüstü artış yaşanması halinde (%2 den fazla fiyat artışı olması, olağan dışı artış olarak nitelendirilecektir.) Tüketici, böyle durumlarda www.cypfelix.com’un fiyat ve koşullarda, sözleşme bedelinin %5’ ini geçmeyecek şekilde değişiklik yapma hakkı olduğunu kabul etmiştir.
 
 
Tüketici, satın alınan tur/konaklama/hizmete devam etmesinin mümkün olmaması durumda, www.cypfelix.com’dasunulan uçak ve/veya tur ve/veya konaklama ve/veya şair hizmetler ile ilgili bilgiler ile iptal ve iade koşullarına bağlı olarak info@cypfelix.comadresine yazılı bildirimde bulunarak satın aldığı hizmeti iptal edebilir ve geri ödeme alabilir. Ancak Tüketici, iptal ve iade koşullarının her hizmet için değişiklik gösterebileceğini ve buna bağlı olarak her hangi bir iptal durumunda iade alamama durumunun da olacağını peşinen kabul eder.  
 
 
Paket turun / hizmetin başlamasından önce, Tüketiciden kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan önemli değişiklikler ile 10’uncu maddede belirtilen sebeplerle yapılan fiyat ve değişikler dışındaki diğer fiyat v.b. değişiklikler esaslı sözleşme değişiklikleridir. www.cypfelix.comtüketiciden kaynaklanmayan bir sebeple, hizmetin başlamasından evvel veya hizmet sırasında rezervasyonu kısmen/tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. Tüketici, bu madde kapsamında sözleşmenin esaslı unsurlarında değişiklik yapılması halinde, www.cypfelix.comtarafindan yazılı olarak kendisine bildirilmesinin yeterli olduğunu, bu durumda, bildirimin kendisine yapılmasını müteakip derhal yazılı olarak;
a) Paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından sunulan, eşit bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma,
 
b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma,
 
c) Herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme haklarından birine sahip olduğunu,
 
d) derhal bildirimde bulunmadığı ve/veya bu haklardan birini kullanmak istediğini açıkça belirtilen usuller ile yazılı olarak info@cypfelix.comadresine bildirmediği takdirde, kendisine bildirilen fiyat artışları dâhil paket tur sözleşme koşullarındaki esaslı değişiklikleri ihtiva eden, paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarını değiştiren bu ek sözleşme niteliğindeki yeni koşulları kabul etmiş sayılacağını, hiçbir bildirimde bulunmaksızın tura katılmaması halinde Tüketicinin hizmeti almadığı gerekçesiyle ücretlerin iadesini ya da tenkisini talep edemeyeceğini, ödemiş olduğu ücretlerin cayma tazminatı olduğunu, kabul ve beyan etmiştir.
 
 
 
www.cypfelix.comgerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen turun / hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; Tüketici, sözleşmeye aykırılığın aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan www.cypfelix.com’unsorumlu tutulamayacağının bilinci ile sözleşmeyi akdettiğini beyan etmiştir. Sözleşmeye aykırılığın bağımsız hizmet sağlayıcılarının (konaklama tesisinin, ulaşım vasıtalarından ve bunları sevk ve idare edenlerin eylem ve işlemlerinden v.b.) davranışlarından kaynaklanması halinde de www.cypfelix.comsorumlu olmayacağını kabul ve beyan etmiştir. Ayrıca Tüketici; sözleşmeye aykırılığın aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan www.cypfelix.com’unsorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan etmiştir:
a) Tüketicinin kusurunun bulunması,
 
b) Sözleşmenin ifası sürecine dâhil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması,
 
c) Mücbir sebebin bulunması,
 
c) Paket tur düzenleyicisinin, aracısının veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi,
 
d) Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi
 
e) ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az 15 gün önce yazılı olarak Tüketiciye bildirilmiş olması halinde (turun erteleme ve/veya iptal sebebi, turun başlamasına daha az bir süre kala ortaya çıkarsa, bundan www.cypfelix.com sorumlu tutulamaz.) www.cypfelix.com sorumlu tutulamayacağını, sorumluluktan kurtulacağını kabul ve beyan etmiştir.
 
 
 
Yukarıda belirtilen sebeplerin tur başlamadan önce ortaya çıkması durumunda, www.cypfelix.com’un, Tüketiciye yazılı olarak bilgi vererek, turu / hizmeti iptal etme ve/veya erteleme veya alternatif bir tür önerme hakkı vardır. Yukarıda belirtilen sebeplerle, tura başlanamaz ve tüketici de turun ertelenmesini veya alternatif tura katılmayı kabul etmez ise, www.cypfelix.com, Tüketicinin türünü iptal eder. Bu durumda, tüketici eğer www.cypfelix.com’unerteleme talebini veya alternatif tur önerisini kabul etmez veya turun ertelenmesi fiilen imkânsiz ise, www.cypfelix.com,  Tüketicinin o tarihe kadar yapmış olduğu ödemeleri, Tüketici için yapılan resmi ödemeler (vergi, harç, vs.) hariç, tüketiciye iade eder. Tüketici, www.cypfelix.com’dan başkaca herhangi bir hak ve talepte bulunamaz. Mücbir sebepler tür başladıktan sonra, hizmetin ifası sırasında ortaya çıkarsa, www.cypfelix.com’unsorumlulugu, Tüketiciyi, turun başlangıç noktasına geri getirmekten ibaret olup, www.cypfelix.com’abaskaca bir sorumluluk (iade, tazminat, vs.) yüklenemez.
 
 
 
Tüketici tarafından tur/konaklama/hizmetin başlamasından 45 gün öncesine kadar, sebep gösterilmeksizin yapılan iptallerde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödediği bedelin tüketiciye iade edilir.
 
 
Tüketici tarafından tur/konaklama/hizmetin başlamasından evvel 44 ile 20 gün arasında yapılan iptallerde, rezervasyon bedelinin % 50’ini, 19 günden az bir süre kala yapılan iptallerde, tüketici rezervasyon bedelinin tamamını www.cypfelix.com'a ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
 
 
Tüketicinin özel ürünlerde hizmetin başlamasına 60 gün kalaya kadar yapılan iptallerde, tüketiciye o ana kadar ödediği ücretinin tamamı iade edilir. Tüketici, hizmetin başlamasından 59-45 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde rezervasyon bedelinin %25'ini, 44-15 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde tur bedelinin %50'sini, 14-07 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %75'ini, 7 günden az bir süre kala işe tamamını www.cypfelix.com'aödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
 
 
 Alınmış olan hizmet, yılbaşı, sömestre, bayram dönemi gibi özel dönemler veya diğer kampanyalar dâhilinde bir ürün ise, sözleşmenin yukarıdaki maddeleri geçerli değildir. Bu durumda tüketicinin iptal, iade hakkı bulunmamaktadır.
 
 
Yurtiçi ve Türkiye konaklamalarda seyahat sigortası yaptıran Tüketici(ler), hizmet başlangıcına 72 saat kala sözleşmeye ek sigorta poliçesi kapsamına bağlı olarak kesintisiz iptal hakkını kullanabilir. Yurtdışı seyahatlerinde yapılan iptallerde, vize alınmış ise, vize bedeli iade edilemez. Uçak ulaşımlı turlarda, tüketicinin iptal talebinde, bu durum taşıyıcı havayolu firmasının iptal ve değişiklik koşulları doğrultusunda değerlendirilir.
 
 
Tüketicinin hizmetin değiştirilmesine yönelik talebi halinde, bu değişikliğin www.cypfelix.comtarafindan uygun bulunması şartıyla, önceki alınan hizmetle, yeni talep etmiş olduğu hizmet arasında fiyat farkı var ise tüketici aradaki farkı, değişiklik talebinin kabulüyle birlikte derhal www.cypfelix.com'a ödemek zorundadır. Ancak yeni hizmetin fiyatı, bir önceki hizmet fiyatından düşük ise www.cypfelix.comaradaki farkı tüketiciye iade edecektir.
 
 
Tüketici, kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının tur/konaklama/hizmet dönemine denk gelen 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını, Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelenmesi koşuluyla, rezervasyon iptal talebi kabul edilir ve ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine 20 iş günü içinde iade edilir. Bu halde rapor ve belgeler hizmetin başlangıcından önce ibraz edilecektir. Bu durumun turun devamı sırasında gerçekleşmesi halinde mazeret, tüketicinin turdan ayrılmasından itibaren en fazla 1 gün içinde www.cypfelix.com'abelgesiyle birlikte sunulmalıdır. Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı tur/konaklama/hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak info@cypfelix.comadresine bildirmemesi durumunda; www.cypfelix.com Tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
 
 
OTOBÜSLE ULAŞIM: Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. Tüketici seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu mevzuat ve teamüllerine uymakla mükelleftir. Tüketiciye ait bagajların www.cypfelix.com'a ait araçlarda; www.cypfelix.comve çalışanlarının kastı ve ağır kusuru nedeniyle kaybı veya hasarı durumunda, kayıp ve hasar tutanağı düzenlettirilmesi koşuluyla, kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile, rezervasyon bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının azami 1/2'si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak www.cypfelix.comtarafindan eşya sahibi tüketiciye ödenir. Ulaşıma ilişkin diğer tüm detaylar voucherde düzenlenerek, tüketiciye iletilmiştir.
 
 
UÇAKLA ULAŞIM: Charter uçuşları ile ilgili düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan havayolları bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği, uçak tipi, havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Hareket saati garanti edilemez, taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapabilir. Satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeni ile www.cypfelix.com sorumlu tutulamaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez. Charter yani tarifesiz olarak satın alınan uçak biletlerinin iptali durumunda, bedel iadesi uçak biletinin özelliği nedeniyle yapılamaz.
 
 
Tüketici, rezervasyon esnasında www.cypfelix.comçalisanlarina ve/veya web sitelerine vermiş olduğu; e-mail, cep telefonu, faks vb. bilgilerine, www.cypfelix.comve web sitelerinin kampanya duyurusu amaçlı yapmış olduğu bülten gönderimlerine izin verdiğini kabul ve beyan eder. Tüketicinin kendi iletişim kanallarına yapılan bildirim ve duyuruları istemediğini beyan etmesi halinde, www.cypfelix.comelektronik posta, sms, faks ve posta gönderimlerini sonlandıracağını taahhüt eder.
 
 
İşbu sözleşmede gerek imzası bulunan gerek ismi geçen çocuklar da dahil olmak üzere, bütün Tüketiciler, tura katılırken nüfus cüzdanlarını ve seyahat belgelerini yanlarında bulundurmak ve otele giriş sırasında işbu paket tur / konaklama / hizmet sözleşmesini resepsiyon görevlisine ibraz etmek zorundadırlar. Tesis tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ücretsiz veya indirimli konaklayacak olan çocukların rezervasyon sırasında beyan edilen özelliklerinin (yaş gibi) doğru olmadığının anlaşılması halinde, Tüketici, bu çocuklar için de derhal ve tamamen ödeme yapacak ve her türlü tazminde bulunulacaktır. Tüketici, turun düzenlendiği bölgenin yerel kurallarına, örf ve adetlerine ve konaklayacağı tesisin şartlarına, kurallarına uymakla mükelleftir.
 
 
Tüketici, tur rehberinin, www.cypfelix.com’un, turun düzenlendiği bölgenin yerel idarelerin yetkililerinin/görevlilerinin uyarı ve kısıtlamalarına uyacaktır. Tür rehberi, gerekli görür ise, tur programını değiştirebilir. Bu durumlarda Tüketici, www.cypfelix.com’dan herhangi bir bedel iadesi/tazminat talep edemez.
 
 
Ayrıca, Tüketici, seyahat edeceği ulaşım araçları için belirlenmiş olan bagaj (ağırlık, nitelik, nicelik, vs.) ve seyahat kurallarına vs. uymakla yükümlüdür.
 
Tüketici, www.cypfelix.com’un, rehberin, ulaşım aracı ve tesis yetkililerinin/görevlilerinin bildireceği kurallara uyacağını, tura katılan diğer tüketicilerin ve 3. Kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını, onları rahatsız edecek davranışlarda bulunmayacağını, aksi halde turdan/ tesisten çıkarılacağını, bu nedenle de www.cypfelix.com’dan herhangi bir hak ve talepte bulunamayacağını kabul eder.
 
 
Oda blokajını, Tüketicinin konaklayacağı tesis yapmakta olup www.cypfelix.com’un doğrudan bir müdahalesi olamamaktadır. Bu nedenle, Tüketiciye tahsis edilen oda nedeniyle www.cypfelix.comsorumlu tutulamaz.
 
 
Sözleşmede imzası bulunmayan, ancak, sözleşmede ismi geçen (adına rezervasyon yapılan) ve tura katılan Tüketiciler, sözleşmede imzası bulunan Tüketiciye, adlarına sözleşme yapma yetkisi verdiklerini, sözleşmeyi imzalayan Tüketicinin işbu sözleşmeyi imzalaması ile birlikte, sözleşmenin bütün şartlarının kendilerince de kabul edilmiş sayılacağını ve sözleşme şartlarına aynen uyacaklarını kabul etmiş sayılırlar. Bu nedenle, sözleşmede imzalarının bulunmadığı gerekçesi ile sözleşmenin iptalini isteyemezler. Ancak, bütün bunlara rağmen, sözleşmenin iptalini isterlerse, sözleşmede imzası bulunan tüketici, www.cypfelix.com’un tüm zararından sorumlu olur.
 
 
Sözleşmede imzası bulunan tüketici, kendisinin ve adına sözleşme yaptığı tüketicilerin isimlerinin doğru olduğunu, yanlış verdiği bilgilerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu beyan ve kabul eder.
 
 
Seyahat sigorta güvencesi paketi ücretleri, bundan yararlanmak isteyen tüketiciye aittir. Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası paketinin içinde yer alan Tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesinde belirlenmiş olup Acente bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
 
 
Taraflar işbu sözleşmede belirtilen adreslerini tebligat adresi olduğunu ve değişiklikler yazılı olarak info@cypfelix.comadresine bildirilmedikçe bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli olduğunu kabul ve beyan ederler. Taraflar işbu sözleşmede belirtilen adres ve telefonların doğru olduğunu ve değişiklikler yazılı olarak ya da yönetmelikte belirlenen usuller ile yazılı olarak info@cypfelix.comadresine bildirmek zorundadır. Aksi takdirde bu sözleşme gereğince kendilerine yapılması gereken bilgilendirmelerin hiç ya da zamanında yapılamamasından kaynaklanacak aksaklıklardan, zararlardan acenteyi ya da yazılı olarak www.cypfelix.com’u sorumlu tutulamaz
 
 
İşbu sözleşme ve ekli voucher, www.cypfelix.comsitesinde sunulan tur hakkında bilgiler,varsa seyahat sigortası poliçeleri, kayıt formu (ulaşım ve ödeme detayları yer almaktadır.) bir bütün olarak sözleşmeyi oluşturmakta olup, buradaki tüm şartlar ve hükümler taraflarca müzakere edilmiş, anlaşılmış ve tarafların özgür iradeleri ile kabul edilerek imzalanmıştır. Sözleşmenin bir nüshası, Tüketiciye fiziki olarak ile verilmiştir.
 
 
www.cypfelix.com’un sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında FASIL 149 KKTC Sözleşmeler Yasası ve Fasıl 6 KKTC Hukuk Muhakemeleri Usul Yasası ile yürürlükte olan şair ilgili mevzuat uygulanacaktır. Acentenin defter ve belgeleri ile elektronik ortamda tuttuğu kayıtların, Tüketici hakkında www.cypfelix.comçalisanlari ya da şair hizmet sağlayıcıları tarafından tutulacak tutanaklar ile münhasır delil olduğu konusunda taraflar anlaşmışlardır. Sözleşmede hükmü bulunmayan hallerde, verilen hizmete ilişkin yönetmelik hükümleri uygulanır.
 
 
Tüketici, bu sözleşmeden ya da mevzuattan kaynaklı acentenin ve/veya www.cypfelix.com’un ödeme yükümlülüklerinin ifasından temerrüde düşürülmesi halinde, tüm hizmet bedelinin %22’si oranında akdi faiz uygulanacağını kabul ettiğini beyan etmiştir.
 
 
Taraflar, iş bu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili Lefkoşa Kaza Mahkemeleri’ne başvurabilirler.
 
 
Sözleşmenin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır.
 
 
İşbu PAKET TUR-KONAKLAMA-ULAŞIM HİZMET VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ taraflarca tüm ekleri ile birlikte olarak tanzim edilmiş, okunmuş, kontrol edilerek kabul ve teyit edilmiş ve 8 sayfa ve 2 nüsha olarak tanzim edilmiş ve imzalanmıştır.
 
 
Taraflar:
 
 
 
ACENTE:
 
 
 
Sea Coast Travel VKN. 016334     
 
CYP FELİX
 
Tanzimat Sokak, 230,
 
Suriçi- Lefkoşa                                                 İmza:
 
www.cypfelix.com
 
info@cypfelix.com
 
0533 883 44 44
 
0533 826 68 30
 
 
.     TÜKETİCİ:
 
      ……………….. (isim-soyadı)
 
      ……………….. (Müşteri No.)
 
      ……………….. (Kimlik/Pasaport No.)
 
      …………………(Adres)                                               İmza:
 
      ………………… (e-mail)
 
      …………………(Telefon)